Faith Akuwom Aletia

County Executive Committee Member

Simon Ekai Etom

Chief Officer-Water Services